Chi tiết tin - Xã Triệu Phước - Triệu Phong

 

Menu được chọn không tồn tại.
Hình ảnh
Video clip
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 2
  • Hôm nay 84
  • Tổng truy cập 548.147

Lịch làm việc của UBND xã Triệu Phước (Tuần thứ 16, từ ngày 15/4/2024 đến ngày 19/4/2024)

16:42, Thứ Tư, 17-4-2024

Lịch làm việc của UBND xã Triệu Phước (Tuần thứ 16, từ ngày 15/4/2024 đến ngày 19/4/2024)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA UBND XÃ TRIỆU PHƯỚC

(Lịch dự kiến)                                                  (Từ 15/4/2024 đến ngày 19/4/2024)                                                       Tuần thứ 16

THỨ, NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

CHỦ TRÌ, THÀNH PHẦN

THAM DỰ

ĐỊA ĐIỂM

Thứ hai

15/4

08h00

Giao ban đầu tuần

Đ/c Vui, CBCC

Phòng họp UB xã

13h30

Làm việc bình thường

Thứ ba

16/4

08h00

Họp BCH Đảng bộ xã

Đ/c Vui, các PCT

Phòng họp UB xã

14h00

Trực báo trưởng thôn tháng 4/2024

Đ/c Vui, VP, ĐC

Phòng họp UB xã

14h00

Dự họp thẩm định Trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2

Đ/c Quốc

Trường Tiểu học

Thứ tư

17/4

07h00

Làm việc bình thường

13h30

Làm việc bình thường

Thứ năm

18/4

Nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương (10/3ÂL)

Trực theo lịch

UBND xã

Thứ sáu

19/4

08h00

Thăm đồng đánh giá NS,SL vụ Đông – Xuân

Theo lịch

Các HTX

14h00

Ra mắt câu lạc bộ liên thế hệ

Đ/c Quốc

HT UBND xã

17h00

Đi tham quan học tập kinh nghiệm tại Bình Định đến hết ngày 21/4/2024

Toàn thể CBCC

Bình Định

  

Nơi nhận:

  • BTV Đảng ủy, TTHĐND xã;
  • CT, PCT UBND xã;
  • UV UBND xã;
  • Thường trực UBMTTQVN xã;
  • CB, CC xã, Lễ tân;
  • Lưu: VT UB.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Vui

Các tin khác