Chi tiết tin - Xã Triệu Phước - Triệu Phong

 

Menu được chọn không tồn tại.
Hình ảnh
Video clip
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 1
  • Hôm nay 87
  • Tổng truy cập 548.150

Lịch làm việc của UBND xã Triệu Phước (Tuần thứ 11, từ ngày 11/3/2024 đến ngày 15/3/2024)

10:47, Thứ Tư, 13-3-2024

Lịch làm việc của UBND xã Triệu Phước (Tuần thứ 11, từ ngày 11/3/2024 đến ngày 15/3/2024)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA UBND XÃ TRIỆU PHƯỚC

(Lịch dự kiến)                                                  (Từ 11/3/2024 đến ngày 15/3/2023)                                                       Tuần thứ 11

THỨ, NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

CHỦ TRÌ, THÀNH PHẦN

THAM DỰ

ĐỊA ĐIỂM

Thứ hai

11/3

08h00

Giao ban đầu tuần

Toàn thể CB,CC

Phòng họp UB xã

14h30

Họp triển khai công tác hiến máu tình nguyện năm 2024

Đ/c Vui, BCĐ

Phòng họp UB xã

Thứ ba

12/3

08h00

Hội ý BTV Đảng ủy xã

Đ/c Vui, VP, ĐC

Phòng họp UB xã

14h00

Họp triển khai tổ chức giải đua thuyền truyền thống huyện (07/4)

Đ/c Vui, Đ/c Quốc

HT HTX Dương Xuân

Thứ tư

13/3

07h00

Làm việc bình thường

13h30

Làm việc bình thường

Thứ năm

14/3

07h30

Dự Đại hội đại biểu thành viên Quỹ tín dụng Nhân dân Triệu Đại nhiệm kỳ 2024-2026

Đ/c Vui

HT UBND xã Triệu Đại

07h30

Dự hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2024

Các Công đoàn viên cơ quan

Trung tâm VHTT huyện

08h00

Dự phiên họp của UBND huyện làm việc với các ngành về công tác tích tụ ruộng đất

Đ/c Cúc

Phòng họp T3 HĐND huyện

13h30

Làm việc bình thường

Thứ sáu

15/3

07h30

Dự Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy, mại dâm HIV/AIDS và xây dựng phong trào BVANTQ năm 2023

Đ/c Vui, CA

HT Công an tỉnh

08h00

Tập huấn công tác thủy sản

Đ/c Cúc, ĐC

HT UBND xã

13h30

Làm việc bình thường

Toàn thể CBCC

UBND xã

  

Nơi nhận:

  • BTV Đảng ủy, TTHĐND xã;
  • CT, PCT UBND xã;
  • UV UBND xã;
  • Thường trực UBMTTQVN xã;
  • CB, CC xã, Lễ tân;
  • Lưu: VT UB.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Vui

Các tin khác